| |

avārijas apturēšanas poga

Lai reaģētu uz ārkārtas situācijām un aizsargātu operatoru drošību, mūsu mašīnas ir aprīkotas ar avārijas apturēšanas pogām.
kad saņemsiet mašīnu, drošības apsvērumu dēļ avārijas apturēšanas poga būs aizvērtā stāvoklī. Vienkārši pagrieziet bultiņu, lai palaistu pogu.

Līdzīgi raksti